Badania jakości wody basenowej

Badania parametrów wody basenowej i wanny jacuzzi wykonuje SGS Polska Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie.

Aktualna ocena jakości wody: badanie z dnia 22/10/2018 r.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Roczna ocena jakości wody (od 02/06/2017 do 02/06/2017) na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie: do zapoznania się w pliku poniżej.

Roczna ocena jakości wody na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie

Informacja o temperaturach na pływalni CKS

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi temperatury wody basenowej informujemy, że temperatury panujące na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie są zgodne z obowiązującymi przepisami (zarówno Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak i FINA). Zalecają one następujące wartości temperatur:

– temperatura wody w basenach sportowych: 26 ±1°C;

– temperatura wody w basenach pływackich, do nauki pływania i do skoków: 27÷28°C;

– temperatura wody w basenach dla dzieci do lat trzech: 30÷32°C;

– temperatura wody w wannie jacuzzi: 32°C;

– temperatura powietrza w hali basenowej: wyższa o ok. 2°C od temperatury wody jednak nie przekraczająca 32°C.

Na naszej pływalni utrzymujemy temperatury z górnych zakresów temperatur, zalecanych przez ww. instytucje i wynoszą one odpowiednio:

– temperatura wody w basenie pływackim: 26,6÷27,6°C;

– temperatura wody w wannie jacuzzi: 33÷35°C;

– temperatura powietrza w hali basenowej: 29÷31°C.

Szkoły nauki pływania i rekreacji ruchowej, prowadzące działalność na pływalni CKS

Na terenie pływalni CKS nauką pływania oraz rekreacją ruchową zajmują się następujące szkoły:

  • STREFA FITNESS „AQUA GO!” prowadzona przez Aleksandrę Janusz,
   tel: 0 792 33 48 47,
  • FOCZKA prowadzona przez Monikę Szymaniec,
   tel: 0 603 03 53 14, www.szkolka-plywania.szczecin.pl;
  • ORKA prowadzona przez Bożenę Macikowską,
   tel: 0 696 01 56 56; www.wadypostawy.com;
  • PRZYJAZNA PLANETA prowadzony przez Sylwię Parobczy,
   tel: 0 502 29 57 49; www.przyjaznaplaneta.org;
  • ŻABKA prowadzona przez Sylwię Krysińską,
   tel: 0 501 19 94 50; www.zabkaplywanie.pl;
  • RESCUE PLANET prowadzona przez Jakuba Parobczego,
   tel: 0 501 79 09 65;

Informacje dotyczące organizacji zajęć nauki pływania i rekreacji ruchowej u prowadzących zajęcia w poszczególnych szkółkach.