INFORMACJA O ZASADACH KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI OGRANICZENIAMI SPOWODOWANYMI COVID-19

  1.  WEJŚCIE NA HOLL I PRZEBYWANIE PRZY KASIE BASENOWEJ SZKOŁY WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ. MASECZKĘ MOŻNA ZDJĄĆ DOPIERO W SZATNI I POZOSTAWIĆ JĄ W ZAMYKANEJ SZAFCE UBRANIOWEJ.
  2. PRZED WEJŚCIEM NA TEREN PŁYWALNI NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE.
  3. PO ZAKOŃCZENIU PŁYWANIA, A PRZED OPUSZCZENIEM SZATNI, NALEŻY PONOWNIE ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ I OPUŚCIĆ TEREN PŁYWALNI.
  4. WEJŚCIA NA TEREN BASENU WYŁĄCZNIE W WYZNACZONYCH GODZINACH.
  5. NA TEREN PŁYWALNI MOŻE WEJŚĆ JEDNORAZOWO MAKSYMALNIE 60 OSÓB.
  6. GRUPY ZORGANIZOWANE OCZEKUJĄ PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY I WPROWADZANE SĄ NA JEJ TEREN PRZEZ INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA.
  7. DO ODWOŁANIA ZAWIESZONA ZOSTAŁA SPRZEDAŻ BILETÓW NA WEJŚCIA INDYWIDUALNE. Z PŁYWALNI MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE GRUPY ZORGANIZOWANE.

Korzystanie z pływalni CKS w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Od 3 września 2012 r beneficjenci programu Szczecin Przyjazny Rodzinie mogą nabywać bilety wstępu na pływalnię CKS po preferencyjnych cenach. Systemem ulg i zniżek objęci są również rodzice dzieci posiadaczy karty SKR. Szczegóły w plikach poniżej.

Cennik biletów wstępu dla beneficjentów programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Szczecińska Karta Rodzinna info

Badania jakości wody basenowej

Badania parametrów wody basenowej i wanny jacuzzi wykonuje                          Laboratorium J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. w Gdyni.

Aktualna ocena jakości wody: badanie z dnia 28/10/2020 r.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Protokoły badań wody basenowej i jakuzzi są do wglądu u kierownika obiektów sportowych w środy w godz. 14.30 – 15.00.

Roczna ocena jakości wody (od 01/09/2018 do 30/06/2019) na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie: do zapoznania się w pliku poniżej.

Roczna ocena jakości wody na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie za okres 01.09.2018_30.06.2019

Informacja o temperaturach na pływalni CKS

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi temperatury wody basenowej informujemy, że temperatury panujące na pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie są zgodne z obowiązującymi przepisami (zarówno Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak i FINA). Zalecają one następujące wartości temperatur:

– temperatura wody w basenach sportowych: 26 ±1°C;

– temperatura wody w basenach pływackich, do nauki pływania i do skoków: 27÷28°C;

– temperatura wody w basenach dla dzieci do lat trzech: 30÷32°C;

– temperatura wody w wannie jacuzzi: 32°C;

– temperatura powietrza w hali basenowej: wyższa o ok. 2°C od temperatury wody jednak nie przekraczająca 32°C.

Na naszej pływalni utrzymujemy temperatury z górnych zakresów temperatur, zalecanych przez ww. instytucje i wynoszą one odpowiednio:

– temperatura wody w basenie pływackim: 26,6÷27,6°C;

– temperatura wody w wannie jacuzzi: 33÷35°C;

– temperatura powietrza w hali basenowej: 29÷31°C.