INFORMACJA O ZASADACH KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI OGRANICZENIAMI SPOWODOWANYMI COVID-19

  1.  WEJŚCIE NA HOLL I PRZEBYWANIE PRZY KASIE BASENOWEJ SZKOŁY WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ. MASECZKĘ MOŻNA ZDJĄĆ DOPIERO W SZATNI I POZOSTAWIĆ JĄ W ZAMYKANEJ SZAFCE UBRANIOWEJ.
  2. PRZED WEJŚCIEM NA TEREN PŁYWALNI NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE.
  3. PO ZAKOŃCZENIU PŁYWANIA, A PRZED OPUSZCZENIEM SZATNI, NALEŻY PONOWNIE ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ I OPUŚCIĆ TEREN PŁYWALNI.
  4. WEJŚCIA NA TEREN BASENU WYŁĄCZNIE W WYZNACZONYCH GODZINACH. PO KAŻDEJ GODZINIE PŁYWANIA, WYZNACZONO GODZINĘ TECHNICZNĄ NA PRZEPROWADZENIE DEZYNFEKCJI SZATNI, SZAFEK I SANITARIATÓW WRAZ Z NATRYSKAMI.
  5. NA TEREN PŁYWALNI MOŻE WEJŚĆ JEDNORAZOWO MAKSYMALNIE 24 OSOBY.